Vandaag

Uiteraard is het een gezonde economische basis noodzakelijk voor het duurzaam in standhouden van een landgoed. De economische dragers van het landgoed Clootwijck worden gevormd door:

De initiatieven zoals die op Clootwijck zijn ontplooid hebben tot veel enthousiasme bij de buren geleid. Het landgoed Clootwijck kan dan ook als de opmaat voor de landgoederenzone Clootwijckerbos worden gezien. Er ligt een uitgewerkt plan op tafel bij de gemeenten en de provincie. In totaal biedt de groep, samen met het Uitwijksche Veld, ruim 210 hectare aan voor landgoedontwikkeling.

Uit de regelingen Rood voor Groen en Functieverandering zouden met de bouw van enkele woningen het groene deel van de landgoederen bekostigd kunnen worden. Het initiatief biedt concrete invulling aan het gedachtegoed van de Revitalisering van de Wijde Biesbosch en creëert nieuwe kansen voor het landelijk gebied.

Zoek

Disclaimer | Privacy