Clootwijcker Bos

 “Het stichten van een nieuw landgoed is de expressie van een persoonlijke wens die uit kan groeien tot een plek van particuliere en maatschappelijke betekenis”.

Dit is wat de eigenaren van de landgoederenzone Clootwijcker Bos voor ogen hebben. Drie eigenaren van overwegend agrarische gronden hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een nieuwe inrichting van een gebied van ruim 50 ha ten noorden van Almkerk. Gestreefd wordt naar een afwisselend landschap met aandacht voor behoud van het agrarische karakter én de ontwikkeling van nieuwe natuur met ook recreatieve mogelijkheden. Dit geeft een blijvend nieuwe functie aan hun terreinen.

Dit landgoederenontwikkelingsplan is een actualisering en verdere uitwerking van de eerder door de Stichting Clootwijcker Bos i.o. opgestelde ontwikkelingsvoorstellen voor de landgoederenzone. Sinds het opstellen van de eerste ontwikkelingsschetsen in 2000 zijn vele gesprekken gevoerd met overheden, omwonenden en andere belanghebbende instanties. Dit heeft geleid tot overwegend positieve reacties. De komende tijd zullen echter constructieve stappen moeten worden genomen om dit plan tot een succes te laten worden. Deze notitie is bedoeld om aan dit proces een bijdrage te leveren en de besluitvorming te bespoedigen.

Deze notitie omtrent het landgoederenontwikkelingsplan “Clootwijcker Bos” geeft de visie en wensen van de eigenaren van de te realiseren landgoederenzone weer en omvat de volgende onderdelen:

  • Geschiedenis van het gebied;
  • Functies van de gronden en gebouwen;
  • Inrichting landgoederenzone;
  • Beknopt overzicht van de haalbaarheid.

De provincie Noord-Brabant, de gemeente Woudrichem, het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en de gebiedcommissie Wijde Biesbosch zijn belangrijke partners in het vervolgtraject, dat moet leiden tot realisatie van de in deze notitie verwoorde doelen.

Zoek

Disclaimer | Privacy