Onderzoek en advies

Clootwijck Estate houd zich bezig met onderzoek en advies op de volgende gebieden:

Gewas
rotatie
Veel ziekten kunnen worden voorkomen door goede kroprotatie, omdat deze met name voorkomen in een bepaalde gewas'familie'. Een veld waarop in verschillende seizoenen verschillende gewasfamilies worden verbouwd, zullen veel 'familie'gerelateerde ziektes automatisch uitsterven. Clootwijck Estate adviseert op het gebied van gewasfamilies, gerelateerde ziekten en helpt bij het ontwikkelen van een efficient plant-rotatie programma in diverse klimatologische omstandigheden. 

Irrigatie management
Clootwijck Estate adviseert bij toepassing van irrigatiemthoden en de juiste irrigatieschema's voor uw gewas, of het nu is in droge of semi-droge gebieden. Ons advies baseert zich op moderne methoden en systemen en bekijkt naar de waterbehoefte van ieder gewas en grondtype alsmede de invloed van verzilting. 

Ziektebestrijding
Plantziekten hebben ieder een eigen levensloop en reageren ieder anders op hun omgeving. Clootwijck Estate probeert de schade door ziekten te beperkten en spant zich in om hierbij de meest omgevingsvriendelijke methoden toe te passen.

Zoek

Disclaimer | Privacy